จองตั๋วรถ จองตั๋วรถตู้ออนไลน์ เดินทางง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว

เงื่อนไขและข้อกำหนด

Thaiminibus.com เป็นเว็บไซด์บริษัท อี เอเชีย เน็ตเวิร์ด จำกัด ซึ่งเป็นเว็บไชด์ให้บริการระบบจองตั๋วรถตู้ออนไลน์ ให้บริการระหว่าง ผู้ให้บริการเดินรถ และ ผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการเดินรถคือ ผู้ประกอบการเดินรถโดยสารต่างๆ ผู้ใช้บริการคือ ผู้โดยสารที่ใช้บริการในการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง โดยมีทางเรา คือ เว็บไซด์ Thaiminibus.com เป็นตัวกลาง ให้บริการระบบจองตั๋วออนไลน์

1. การจองตั๋วและชำระเงินผ่านระบบ

1.1 การจองตัวออนไลน์ผ่านระบบการจอง ทางเว็บไซด์ Thaiminibus.com ท่านสามารถจองตั๋วผ่านเว็บไซด์ ก่อนการเดินทาง 1 ชั่วโมง ท่านจะได้รับหมายเลขการจอง และชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ของเว็บไซด์ เรียบร้อย ท่านจะได้รับ SMS ทางโทรศัพย์ หรือ เอกสารการชำระเงินจากทางเว็บไซด์
1.2 การจองผ่านระบบเค้าเตอร์ออนไลน์ ผ่านตัวแทนที่บริษัทกำหนด ชำระเป็นเงินสดก่อนการเดินทาง 30 นาที หรือ ทางบริษัทนั้นๆ กำหนด
1.3 ช่องทางการชำระเงิน ทางบริษัทให้ท่านชำระเงินผ่านระบบตัดเงินออนไลน์ ท่านสามารถตัดเงินผ่านระบบบัตรเครดิต และบัตรเดบิตของทุกธนาคารยกเว้น ธนาคารออมสิน
1.4 การยืนยันการจอง การจองของท่านจะได้รับการยืนยัน หลังจากท่านชำระเงินครบถ้วน และชำระภายในเวลาที่กำหนด โดยท่านสามารถตรวจข้อมูลการจองผ่านทางเว็บไซด์ โดยใช้ รหัสการจอง และหมายเลขโทรศัพย์ของท่านที่จองผ่านระบบ

2. บัตรโดยสารและค่าโดยสาร

2.1 บัตรโดยสาร เป็นบัตรที่ออกจาก Thaiminibus.com  โดยบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายและให้บริการทางระบบเว็บไซด์เท่านั้น
2.2 ค่าโดยสารผู้ให้บริการเดินรถของแต่ละบริษัทเดินรถเป็นผู้กำหนดราคาในการเดินทางของแต่ละเส้นทาง บริษัทมิได้เป็นผู้กำหนดราคาของแต่ละเส้นทางนั้นๆ
2.3 ค่าบริการหรือค่าธรรมเนียม หมายถึงค่าบริการในการดำเนินงานระหว่างผู้ให้บริการเดินรถและผู้ใช้บริการโดยทางบริษัทเป็นผู้กำหนด

3. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและการแสดงตน

3.1 การคืนตั๋ว ไม่สามารถคืนได้ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของผู้ให้บริการเดินรถนั้นๆ
3.2 การเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารสามารถทำผ่าน call center หรือ email โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
3.3 การแสดงตน หรือการลงทะเบียนสมาชิก และ/หรือ ก่อนขึ้นรถโดยสาร โดยการแสดงรหัสการจอง (booking ID) และแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งออกให้โดยหน่วยงานราชการ โดยผู้ให้บริการเดินรถบางแห่ง อาจร้องขอให้ท่านแสดงหลักฐานการชำระเงินหรือ SMS ก่อนการเดินทาง
3.4 การเลือกที่นั่งและการขึ้นรถ ไม่สามารถระบุที่นั่งได้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ให้บริการเดินรถนั้นๆ

4. ประกันภัยและอุบัติเหตุ

4.1 ประกันภัยต่างๆ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเดินรถ ตามกฏหมายกำหนด ผู้ให้บริการรถสาธรณะ ตาม พรบ ผู้คุ้มครองผู้โดยสาร ไม่เกี่ยวกับเว็บไซด์ Thaiminibus.com
4.2 อุบัติเหตุ เป็นไปที่ตามกฏหมายกำหนด ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเดินรถจัดทำ พรบ ประกันภัยต่างๆ ไม่สามารถเอาประกัน และเรียกค่าเสียจาก เว็บไซด์ Thaiminibus.com